Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 25.februara 2019. godine  postupak javne nabavke male vrednosti nabavke kancelarijskog materijala. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.

Preuzmite dokumenta

Poziv za podnošenje ponuda 25.02.2019.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 25.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora – partija 1  14.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora – partija 2-1  14.03.2019.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru1  16.04.2019.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru_2   16.04.2019.