Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 12. septembra 2018. godine postupak javne nabavke male vrednosti za uslugu revizije finansijskih izveštaja za 2018.godinu. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.

Preuzmite dokumenta