Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 22. juna 2018. godine postupak javne nabavke male vrednosti za usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervacije hotelskog smeštaja za službena putovanja. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.

Preuzmite dokumenta