Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 11. марта 2014. године отворени поступак јавне набавке за закуп пословног простора у Ужицу. Конкурсна документација објављена је и на Порталу јавних набавки.