Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 22. novembra 2017. godine postupak javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga mobilne telefonije. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.