Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 12. септембра 2017. године поступак јавне набавке за набавку услуге ревизије финансијских извештаја. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.