Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 18. avgusta 2017. godine postupak javne nabavke za usluge dizajniranja i štampanja promotivnog i radnog materijala za potrebe održavanja Bernske unije. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.