Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 18. августа 2017. године поступак јавне набавке за услуге дизајнирања и штампања промотивног и радног материјала за потребе одржавања Бернске уније. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.