Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 16. avgusta 2017. godine postupak javne nabavke za izvođenje radova na elektroinstalacijama i zamenu rasvete u poslovnim prostorijama. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.