Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 16. августа 2017. године поступак јавне набавке за извођење радова на електроинсталацијама и замену расвете у пословним просторијама. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.