Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 15. августа 2017. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку књига – поклона за учеснике Бернске уније. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.