Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 09. августа 2017. године поступак јавне набавке мале вредности за замену и поправку канцеларијског намештаја. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.