Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 22. јуна 2017. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.