Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 6. marta 2014. godine otvoreni postupak javne nabavke za nabavku pravnih (advokatskih) usluga. Konkursna dokumentacija objavljena je i na Portalu javnih nabavki.