Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 6. марта 2014. године отворени поступак јавне набавке за набавку правних (адвокатских) услуга. Конкурсна документација објављена је и на Порталу јавних набавки.