Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 21. марта 2017. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку извођења радова на реновирању пословног простора. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.