Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 03. marta 2017. godine otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga dorade poslovnog informacionog sistema. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.