Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 03. марта 2017. године отворени поступак јавне набавке за набавку услуга дораде пословног информационог система. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.