Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 24. februara 2017. godine otvoreni postupak javne nabavke za nabavku računarske opreme. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.