Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 24. фебруара 2017. године отворени поступак јавне набавке за набавку рачунарске опреме. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.