Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 17. фебруара 2017. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку возила по систему – старо за ново. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.