Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 05. januara 2017. godine postupak javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga održavanja vozila. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.