Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 14. septembra 2016. godine postupak javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga revizije finansijskih izveštaja za 2016. godinu. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.