Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 14. септембра 2016. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга ревизије финансијских извештаја за 2016. годину. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.