Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 05. septembra 2016. godine otvoreni postupak javne nabavke za nabavku serverske opreme i sistema za upravljanje podacima. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.