Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 05. септембра 2016. године отворени поступак јавне набавке за набавку серверске опреме и система за управљање подацима. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.