Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 21. juna 2016. godine otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.