Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 28. aprila 2016. godine otvoreni postupak javne nabavke za nabavku poslovnog informacionog sistema za osiguranje i faktoring. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.