Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 28. априла 2016. године отворени поступак јавне набавке за набавку пословног информационог система за осигурање и факторинг. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.