Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 03. februara 2016. godine postupak javne nabavke za nabavku kancelarijskog materijala. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.