Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 03. фебруара 2016. године поступак јавне набавке за набавку канцеларијског материјала. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.