Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 06. јануара 2016. године поступак јавне набавке за набавку услуга одржавања моторних возила. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.