Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 20. oktobra 2015. godine postupak javne nabavke za nabavku usluga mobilne telefonije. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.