Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 5. oktobra 2015. godine postupak javne nabavke za nabavku računara i štampača. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.