Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 16. септембра 2015. године поступак јавне набавке за набавку услуге ревизије финансијских извештаја за 2015. годину. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.