Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 14. септембра 2015. године поступак јавне набавке за набавку моторних горива. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.