Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је преговарачки поступак  без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку закупа пословног простора у Ужицу. Преговарачки поступак спровешће се са понуђачем НИС АД НОВИ САД, у складу са чланом 36. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама.