Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 11. децембра 2013. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку правних (адвокатских) услуга. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.