Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 11. juna 2015. godine postupak javne nabavke za nabavku usluga posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih isprava i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.