Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 11. јуна 2015. године поступак јавне набавке за набавку услуга посредовања при куповини авио карата и других путних исправа и резервацији хотелског смештаја за службена путовања. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.