Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 22. маја 2015. године поступак јавне набавке за набавку сервера и серверске опреме. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.