Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 9. априла 2015. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку канцеларијског материјала. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.