Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 19. фебруара 2015. године отворени поступак јавне набавке за набавку закупа пословног простора у Београду. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.