Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 30. januara 2015. godine otvoreni postupak javne nabavke za nabavku poslovnog informacionog sistema. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.