Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 30. јануара 2015. године отворени поступак јавне набавке за набавку пословног информационог система. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.