Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 6. јануара 2015. године отворени поступак јавне набавке за услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.