Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице, у складу са чланом 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, покренула је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку закупа пословног простора у Београду, број 13/14.