Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 01. decembra 2014. godine otvoreni postupak javne nabavke za nabavku računara. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.

29.12.2014. – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice je u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku računara zaključila ugovor sa ponuđačem CORAL COMPUTERS DOO BEOGRAD.