Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 01. децембра 2014. године отворени поступак јавне набавке за набавку рачунара. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.

29.12.2014. – Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице је у поступку јавне набавке мале вредности за набавку рачунара закључила уговор са понуђачем ЦОРАЛ ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД.