Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 27. новембра 2014. године отворени поступак јавне набавке за набавку моторних горива. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.

25.12.2014. – Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице је у поступку јавне набавке мале вредности бр. 9/14 за набавку моторних горива закључила уговор са понуђачем НИС АД НОВИ САД.